Çerez Örnek

Kamu Destekli Araştırmalar

 

Uzmanlık tezleri ve akademik amaçlı çalışmalarda, Döner Sermaye İşletmesine ödeme yapılmasını gerektiren, tetkik, tedavi ve işlemler bulunmakta ise, PROKOM’a başvuru yapılması gerekmektedir.
PROKOM bu başvuruları da değerlendirmekte, bütçe protokol uygunluklarını kontrol etmektedir.
Bu çalışmaların başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır.

1- Etik Kurul Onayı

Çalışmanın başlangıç aşamasında PROKOM ve etik kurula eşzamanlı başvuru yapılabilir. Dolayısıyla, ilk başvuru sırasında etik kurul onayı aranmamaktadır.  Bununla birlikte, etik kurul onayı tamamlanmadan ve PROKOM’a ulaştırılmadan araştırma sözleşmesinin imzalanması ve çalışmanın başlatılması mümkün değildir.

Etik kurul onayı gerekmediği beyan edilen başvurularda; başvuran çalışmanın niteliğine göre etik kurul onayı gerekliliği PROKOM tarafından değerlendirilir ve gerekli durumlarda etik kurullardan görüş alınır.

PROKOM tarafından yapılan değerlendirmelerin tamamında etik konular hakkında yorum yapılmaz, etik kurulların karar ve görüşleri esas alınır.


2- Araştırma protokolü

3- Araştırmanın finansmanını yapacak kurumdan onay belgesi

 

BAP başvurularında, proje onayından önce hasta alımına başlanmak istendiği takdirde, linkteki taahhütname doldurulup projeyi yapacak asistan ve Anabilim Dalı başkanı tarafından imzalandığı takdirde onay beklenmeden çalışmaya başlanması mümkün olmaktadır.

Araştırmacılarımızın, bu taahhütnameyi kullanmaları durumunda, BAP tarafından onay gelmediği takdirde çalışmaya dair masrafları kendilerinin karşılaması gerektiği unutulmamalıdır.
 

4- Bütçe Formu

Başvuru konusu araştırma ile ilgili olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak her türlü tedavi, işlem ve tetkik bütçe formunda belirtilmelidir.
Bütçe formunu doldurmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeniz yararlı olacaktır.

 

5- Tetkik ve istek formları

Araştırma için yapılacak işlem ve tetkiklerin uygun şekilde kodlanması ve fatura edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Araştırma protokolünde belirtilen işlem ve tetkikler kodlanırken bazen grup kodlamalar yapılması ya da basamaklı kodlama yapılması gerekebilmektedir.

Bu aşamada bir hata olması durumunda, öngörülen araştırma bütçesi ile gerçekleşen kodlama arasında önemli farklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, çalışma için yapılan işlem ve tetkiklerin gönüllünün bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmesi söz konusu olabildiği gibi, benzer şekilde, çalışmaya ait olmayan tetkik ve işlemlerin de destekleyiciye fatura edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Buna engel olmak amacıyla, çalışma başlamadan önce sorumlu araştırıcının araştırma protokolünü inceledikten sonra hastanemizde yapılacak tetkikleri, kodlamaya gönderirken kullanacağı istek formlarında işaretleyip PROKOM’a göndermesi önem taşımaktadır. Bu istek formlarının saha koordinatörleri tarafından değil, mutlaka sorumlu araştırıcı tarafından doldurulması ve “örnektir” ifadesi yazılarak imzalaması zorunludur.

Söz konusu örnek istek formları, çalışmanın PROKOM’daki bütçe uygunluğu değerlendirilme sürecinde de kullanılmaktadır.

6- Araştırma kaşesi

Araştırma hastalarına ait masrafların hastanın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmesi mevzuat gereği olanaksızdır. Bu nedenle araştırmalara dair kodlamaların hastanın sosyal güvenlik kurumu üzerinden kodlanmasını engellemek amacı ile dikkat çekici boyutta ve kırmızı renkli bir kaşe ile işaretlenmiş istek formlarının veri kayıt elemanlarına ulaştırılması önem taşımaktadır.

Üzerinde, araştırmanın uluslararası geçerli ve Ege Bütçe formunda da kullanılan hali ile bire bir aynısı yazılmış orijinal protokol numarası (kısaltılmış çalışma adı kullanılmamalıdır) ve "Klinik Araştırma Hastası" ibaresi bulunan, araştırıcı ve yardımcı araştırıcı sayısı kadar kırmızı mürekkepli kaşe hazırlanmalı ve dağıtılmalıdır.

Başvuru dosyasında kaşenin basıldığı bir sayfa yeterli olacaktır.

Not 1: Kaşelerin PROKOM’a teslim edilmesine gerek yoktur. Tetkik isteğinde bulunacak tüm araştırıcı ve yardımcı araştırıcılara dağıtılmalıdır.

Not 2: Başvuru dosyasında hazırlanmış kaşenin orijinal baskısının bulunduğu sayfa yerine, renkli bilgisayar çıktıları kabul edilmemektedir. Bu şekilde gönderdiğiniz dosyalar başvurunuzun onay sürecinin uzamasına neden olacaktır.

Örnek kaşe

 

Araştırma hastalarına ait masrafların hastanın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna edilmesi mevzuat gereği olanaksızdır. Bu nedenle araştırmalara dair kodlamaların hastanın sosyal güvenlik kurumu üzerinden kodlanmasını engellemek amacı ile dikkat çekici boyutta ve kırmızı renkli bir kaşe ile işaretlenmiş istek formlarının veri kayıt elemanlarına ulaştırılması önem taşımaktadır.

Üzerinde, araştırmanın uluslararası geçerli ve Ege-Bütçe formunda da kullanılan hali ile bire bir aynısı yazılmış orijinal protokol numarası (kısaltılmış çalışma adı kullanılmamalıdır) ve "Kurum içi Araştırma Hastası" ibaresi bulunan, araştırıcı ve yardımcı araştırıcı sayısı kadar kırmızı mürekkepli kaşe hazırlanmalı ve dağıtılmalıdır.

Başvuru dosyasında kaşenin basıldığı bir sayfa yeterli olacaktır.

Not 1: Kaşelerin PROKOM’a teslim edilmesine gerek yoktur. Tetkik isteğinde bulunacak tüm araştırıcı ve yardımcı araştırıcılara dağıtılmalıdır.

Not 2: Başvuru dosyasında hazırlanmış kaşenin orijinal baskısının bulunduğu sayfa yerine, renkli bilgisayar çıktıları kabul edilmemektedir. Bu şekilde gönderdiğiniz dosyalar başvurunuzun onay sürecinin uzamasına neden olacaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ