Çerez Örnek
canlı destek

Öğretim Üyelerinden Talep Edilen Danışmanlık ve Konferanslar

 

Öğretim üyelerimizden talep edilen danışmanlık ya da eğitim, konferans, bilirkişilik ve görüş alma gibi konularda 2 farklı süreçten birisi izlenmektedir.
 
1- Talep edilen hizmet; konferans, panel katılımı, görüş bildirme kapsamında değerlendirilecek bir hizmet ise süreç PROKOM tarafından takip edilmekte ve Dekanlık onayı ile sonuçlanmaktadır.
 
2- Talep edilen hizmet; danışmanlık, endüstri işbirliği ve benzeri bir anlaşma ise, başvuru PROKOM’a yapılmakla birlikte, süreç EBİLTEM-TTO tarafından takip edilmekte ve Rektörlük onayı ile sonuçlanmaktadır.
 
Her iki durumda da öğretim üyesine ödenecek ücretler ile ilgili olarak PROKOM aracılığı ile Fakülte Yönetim Kurulu kararı çıkarılması gerekmektedir.
 

1- Öğretim üyelerimizden talep edilen eğitim, konferans, bilirkişilik ve görüş alma başvuruları

Aşağıdaki linkte bulunan form bir nüsha olarak doldurulmalı ve başvuru sahibinin ıslak imzası ile PROKOM’a teslim edilmelidir. Ön onay için prokom.danismanlik@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 
Mesai içindeki hizmetler için öğretim üyesinin çalıştığı anabilim dalı akademik kurulundan karar alınması gerekmektedir. Başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Fakülte Yönetim Kurulu her hafta pazartesi günleri toplanmaktadır.
 
Başvuruların mutlaka etkinlik tarihinden önce yapılması ve onaylanması gerekmektedir.
 
Bu başvurularda kurum adına imzalanacak bir sözleşme talep edilmesi durumunda, başvuru sırasında sözleşme ile ilgili damga vergisinin ödenmiş olması ve makbuzunun teslim edilmesi gereklidir.
 
Ödemelerin de TL cinsinden yapılması gerekmektedir.

2- Öğretim üyelerimizden talep edilen danışmanlık ve uzun süreli endüstri işbirliği başvuruları

Öğretim üyelerimizin danışmanlık ve uzun süreli endüstri işbirlikleri için başvuru PROKOM’a yapılmakta, sözleşme süreci ise EBILTEM-TTO tarafından takip edilmektedir.
 
PROKOM’a sunulan sözleşmenin EBİLTEM-TTO aracılığıyla onay sürecinin tamamlanmasından sonra, öğretim üyesine Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödeme yapılabilmesi için gerek duyulan Fakülte Yönetim Kurulu kararı, PROKOM tarafından sağlanmaktadır.
 
Bu tip başvurularda aşağıda linkte bulunan başvuru dilekçesi başvuru sahibi kuruluş tarafından tek nüsha olarak, yine aşağıda linkte bulunan sözleşme ise öğretim üyesi ve başvuru sahibi kuruluş tarafından 3 nüsha olarak doldurulup ıslak imzalı olarak PROKOM’a teslim edilmelidir. Başvuru sahibi kuruluşun, sözleşmede imzası bulunan yetkililerinin de içinde bulunduğu bir imza sirküleri de sözleşmeye eklenmelidir.
 
 
 
Başvuru sahibi firmalar burada sunulan sözleşmede değişiklik talep etmeleri durumunda EBİLTEM-TTO ile bu konuda mutabakat sağlamaları gerekmektedir.
 
EBİLTEM-TTO Sözleşme Birimi iletişim: (232) 343 44 00 – 339 25 92 – 388 03 78, Dahili: 159.
 
Sözleşme süreci hakkında daha detaylı bilgi EBİLTEM-TTO [ebiltem.ege.edu.tr] sayfasından da edinilebilir.

 

 

 

BULUŞ

1- Ege Üniversitesi Buluş Bildirim Formu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ